Nu kan jag bokas genom Talarforum för föreläsningar och workshops inom ämnena fokus, hjärnans behov på jobbet, kultur-
förändringar runt beteenden och arbetssätt, stress och ledarskap.
https://www.talarforum.se/gabriella.ringvall