Hjärnan är det nya svarta

Varför denna fascination för hjärnan? Jo, för att allt börjar och slutar med den och jag älskar det perspektivet på oss människor! Hjärnan hanterar, reagerar, gör, behöver och styr.

För mig är det en självklarhet att ta till sig forskning. Vi har numera otroliga möjligheter att se in i hjärnans funktioner och reaktioner. Det hjälper oss förstå våra organisationer och våra medarbetare. Vi får pusselbitar till hur vi kan leda, utforma arbetsmiljön och nå utveckling. Framgångsrecept.

Den sociala hjärnan, den presterande hjärnan, den kreativa hjärnan, den koncentrerade hjärnan, den förtjusta hjärnan, den trygga hjärnan, den stressade hjärnan, den uthålliga hjärnan, den empatiska hjärnan, den logiska hjärnan,

Vilken hjärna vill du prata mer om?