Jag vill att alla ska ha smarta arbetsmiljöer

&thebrain är att förstå att det är business att jobba hjärnsmart. Att samarbeta med hjärnans behov och funktioner för bättre effektivitet och prestation. Ett modernt arbetsmiljötänk är en framgångsfaktor i alla organisationer och ett kraftfullt verktyg för att nå resultat. Vi lever i en snabb uppkopplad era, i ”uppmärksamhetsekonomin” med ständiga intryck och stimulin.

Det kostar på.

För att kunna fortsätta få ut det bästa av vår tid behöver vi vara streetsmart i hur vi organiserar vårt arbetsliv och hur vi leder våra medarbetare och oss själva

För att hjälpa till att skapa smarta arbetsmiljöer har jag länkat ihop tre ben.
De tre benen är ett glödande intresse för hjärnan, stressen och hälsan, tron på kommunikativt ledarskap som vägen framåt samt förändringsledning som sättet att få till ny strategi och nya beteenden.

Stressrelaterade orsaker är den största sjukskrivningsorsaken idag

%

säger sig uppleva arbetsmiljöproblem

%

i genomsnittligt produktionsbortfall har en medarbetare p g a arbetsmiljöproblem

%

produktivitetsförlust kan en hjärna som ständigt upplever kognitiva störningar (pling, mail, likes) ha

%

-70% av Sveriges arbetsplatser har ingen strategi för hur de ska hantera och ha beredskap kring telefoner och andra digitala arbetsredskap.

%

procent av myndigheter svarar i en ny rapport att hög arbetsbelastning och stress är ett problem

De där individerna som ligger i gråzonen, som upplever ett skav och en nedsatt arbetsglädje och trötthet. Det är dem vi kan vända utvecklingen för. Medarbetare kan ha 30 %-ig kapacitetsnedsättning av stress, för lite sömn etc Det blir många timmars mindre arbete för en hel organisation.

(Källor: Statskontoret, Unionen, JUSEK, Telenor)