Hur ser era behov ut – hur kan jag utmana, inspirera och hjälpa er?

 • Inspireras och få modern forskning kring hjärnsmart arbetsmiljö med effektivitet och hållbarhet i fokus
 • Få kunskap om stressens orsaker och fysiologi – och hur man ser signaler i tid
 • Initiera ett arbete hos er där ni kommer igång med modernt arbetsmiljötänk
 • Förändringsleda er i förändringsprocesser – aktivitetsbaserade arbetssätt, beteenden 
 • Rusta era chefer med vad de behöver tänka på när de leder på aktivitetsbaserade arbetsplatser 
 • Lyckas ena ledningsgruppen och skapa en gemensam vision
 • Det kommunikativa ledarskapet för framgångsrika organisationer. Relationella chefer, vad är det?
 • Kommunikationsinsatser och förändringskommunikation

Kontakta mig så kommer vi tillsammans fram till vad det är ni skulle vilja kunna mer om eller ha hjälp med.

Föreläsning/workshops (1h – halvdag - heldag)

 • Tar du hand om din hjärna – jobba hjärnsmart! 
 • Stress – hur kan det vara? Utmattning; signaler och vägen tillbaka
 • Utbildning och träning ”Den kommunikativa chefen”
 • Att leda kommunikativt och med dialog för bättre arbetsmiljö
 • Ert eget förslag inom området

Längre konsultinsats

 • Arbetsmiljö 2.0 med hjärnans förutsättningar i fokus
 • Chefsutbildning om ansvaret och möjligheten att leda förebyggande mot stress
 • Neuroledarskap och SCARF – forskning om hjärnan och implikationer för det goda ledarskapet
 • Ledarskap i aktivitetsbaserade kontor, hur leder man när man inte ser sina medarbetare?
 • Förankringsarbete för att engagera medarbetare innan större förändring
 • Förändringsledningsinsatser i ledningsgrupper, teams eller hela arbetsplatsen

Workshopledare och coachande utveckling

 • Budskapsträning – exempelvis att enas som ledningsgrupp
 • Hjälpa er som grupp skapa och samlas kring vision, mål och värdegrund
 • Förhoppningar och farhågor inför nya arbetssätt och flytt till aktivitetsbaserat
 • Att leda i aktivitetsbaserat när du inte ser dina medarbetare, leda på distans
 • Bygga tillit och engagemang

Förändringsledning

 • Skapa delaktighet och genomföra förändringar och projekt
 • Skapa förståelse, engagemang och ägarskap i en förändring inom en organisation
 • Förändringsledningsinsatser i ledningsgrupper, enstaka teams eller hela arbetsplatsen
 • Stöd till ledningsgrupps- utveckling och visionsarbete

Förebyggande av stress och ohälsa är en strategisk ledningsfråga
och handlar om kunskapshöjning, att starta samtal och välja väg.
Kommunikation och modigt ledarskap är viktiga nycklar.

Scenario 1
Ert företag ska flytta till nya lokaler och vill förändra och modernisera sitt sätt att arbeta. Vilken väg ska man välja och vad är aktivitetsbaserat kontor egentligen? I vilken förändring man än väljer behövs stöd i form av förändringsledning; visionen och varför, kommunikationen, oron och ägarskapet hos medarbetarna samt de nya beteendena och arbetssätten. 

Scenario 2
Ledningen på ett företag får negativa siffror kring sjuktal och medarbetare som slutar. Hur vänder man skutan? Och behövs det ett helt nytt tänk?

Scenario 3
Företaget X vill ligga i framkant, utveckla sin employer branding och förtydliga sina värderingar. Det ser sina medarbetare som sin största tillgång. Cheferna vill lyfta sig inom medarbetarengagemang, kommunikation och ha cheferna med på tåget.