Vad kan jag hjälpa till med?

Föreläsning/workshops 1h - halvdag - heldag

 • Skaffa dig fokus och koncentration
 • Jobba hjärnsmart och ta hand om din hjärna 
 • Digital fatigue – trött framför skärmen
 • Pandemins påverkan på hjärnan
 • Neuroledarskap för effektiva team
 •  ”Den kommunikativa chefen”
 • Stress och utmattning – hur kan det vara samt signaler och vägen tillbaka
 • Att leda kommunikativt och med dialog för bättre arbetsmiljö
 • Ert eget förslag inom området

Längre konsultinsats

 • Neuroledarskap och SCARF – forskning om hjärnan för det goda ledarskapet
 • Mental ergonomi för hela er organisation
 • Ledarskap i aktivitets-baserade kontor; hur leder man när man inte ser sina medarbetare?
 • Arbetsmiljö 2.0 med SAM ihop med hjärnans förut-sättningar
 • Chefsutbildning om ansvaret och att leda förebyggande mot stress
 • Förankringsarbete för att engagera medarbetare genom större förändring
 • Förändringsledningsinsatser i ledningsgrupper, teams eller hela arbetsplatsen

Workshopledare

 • Budskapsträning – exempelvis att enas som ledningsgrupp
 • Hjälpa er som grupp skapa och samlas kring vision, mål och värdegrund
 • Förhoppningar och farhågor inför nya arbetssätt och flytt till aktivitetsbaserat
 • Att leda i aktivitetsbaserat när du inte ser dina medarbetare, leda på distans

Förändringsledning

 • Gå från nuläget till önskat läge
 • Skapa förståelse, engagemang och ägarskap i en förändring inom en organisation
 • Förändringsledningsinsatser i ledningsgrupper, enstaka teams eller hela arbetsplatsen
 • Stöd till ledningsgrupps- utveckling och visionsarbete

Hur ser era behov ut – hur kan jag utmana, inspirera och hjälpa er?

 • Inspireras och få modern forskning kring hjärnsmart arbetsmiljö med effektivitet och hållbarhet i fokus
 • Få kunskap om stressens orsaker och fysiologi – och hur man ser signaler i tid
 • Initiera ett arbete hos er där ni kommer igång med modernt arbetsmiljötänk
 • Förändringsleda er i förändringsprocesser – aktivitetsbaserade arbetssätt, beteenden 
 • Rusta era chefer med vad de behöver tänka på när de leder på aktivitetsbaserade arbetsplatser 
 • Lyckas ena ledningsgruppen och skapa en gemensam vision
 • Det kommunikativa ledarskapet för framgångsrika organisationer. Relationella chefer, vad är det?
 • Kommunikationsinsatser och förändringskommunikation

Kontakta mig så kommer vi tillsammans fram till vad det är ni skulle vilja kunna mer om eller ha hjälp med.

Förebyggande av stress och ohälsa är en strategisk ledningsfråga
och handlar om kunskapshöjning, att starta samtal och välja väg.
Kommunikation och modigt ledarskap är viktiga nycklar.

Scenario 1
Ert företag ska flytta till nya lokaler och vill förändra och modernisera sitt sätt att arbeta. Vilken väg ska man välja och vad är aktivitetsbaserat kontor egentligen? I vilken förändring man än väljer behövs stöd i form av förändringsledning; visionen och varför, kommunikationen, oron och ägarskapet hos medarbetarna samt de nya beteendena och arbetssätten. 

Scenario 2
Ledningen på ett företag får negativa siffror kring sjuktal och medarbetare som slutar. Hur vänder man skutan? Och behövs det ett helt nytt tänk?

Scenario 3
Företaget X vill ligga i framkant, utveckla sin employer branding och förtydliga sina värderingar. Det ser sina medarbetare som sin största tillgång. Cheferna vill lyfta sig inom medarbetarengagemang, kommunikation och ha cheferna med på tåget.