Uppmärksamhetsekonomin ställer dygnet runt-krav på din hjärna

  • Varför gör multitasking dig trött och ineffektiv?
  • Hur ställer dopaminet till det för din förmåga att jobba fokuserat med en arbetsuppgift?
  • Hur kan du koncentrationsoptimera och stärka din kognitiva förmåga?
  • Varför är pauser bra för din förmåga till kreativitet och analytiskt tänkande
  • Hur kan kommunikation landa väl om man tänker på mottagaren?

Den som lär sig fokusera vinner
I en digital värld får vår analoga hjärna aldrig vila. Det blir sällan några avslappnande mellanrum. Och vår hjärna är både tålig och ömtålig. Oavsett var du jobbar rent fysiskt, i kontorslandskap eller på ett café, behöver du i dagens intrycksspäckade tillvaro kunna stänga av bruset. Att lära dig ta hand om din hjärna, veta hur du ska navigera bland all stimuli och skapa maximal fokus kommer vara viktigt framöver. Självklart ska vi fortsätta nyttja och njuta av all härlighet som en digital värld kan erbjuda men du behöver ta kontrollen för din kapacitet och uthållighet!

Snabba förändringar, hög konsumtion av information och snabb teknologisk utveckling. Fear of missing out, tidsbrist och prestationskrav på jobbet. Det finns så mycket att förstå om vad vi människor utsätts för, behöver för att prestera och för att må bra. Vi kan numera se in i våra hjärnor och bättre förstå reaktioner och beteenden. Vad händer när jag har alltför stora utmaningar, när jag blir stressad och hur påverkar min biologi hur jag tolkar och förhåller mig till min omvärld?

Neuroledarskap

Idag pratar man om begreppet neuroledarskap vilket är ett perspektiv på ledarskap som tar in hjärnans förutsättningar och behov för att skapa bra arbetsmiljö och ledarskap. Det handlar om att få människor att frodas och trivas i sina team och ha det socialt och psykologiskt bra.

Att komma till sin rätt, vara kreativ, smart och blomstra kräver att jag känner mig trygg och avslappnad på jobbet och törs vara mig själv. Det kräver en arbetsmiljö som ger möjlighet till uthållig produktivitet men bibehållen glädje.

Det är nämligen så att en trygg och pigg hjärna levererar.