Gabriella Ringvall Bengtsson

Förändringsledare och konsult inom ledarskap, kommunikation och hjärnsmart arbetsmiljö

Jag har startat &thebrain AB för att jag vill bidra till bättre arbetsplatser. Till sunda företag som leder smart, ökar effektiviteten och minskar stress och splittrade arbetsdagar genom att ta hand om sina medarbetares hjärnor.

Jag är kommunikationsstrateg och förändringsledare med fokus på hur kommunikation och ledarskap är byggstenar i framgångsrika och friska organisationer. Men perspektivet på hjärnan är det bästa, en riktig aha-effekt och en viktig byggsten i varje organisations utvecklingsarbete är kunskap om den! När jag är ute hos kunder märker jag att kunskapstörsten kring sig själv och sina fysiska och biologiska processer är stor och det är ofta insikter och kunskap som är den kraftfulla hävstången för förändring.

Det är tyst kring ledarskapet och kommunikationen för stress och överbelastning

När jag råkade ut för utmattning för några år sedan så märkte jag att jag började prata om det.

Vad hade hänt mig? Vad var det i biologin och fysiken i det? Hur hade jag kunnat bli hjälpt att se?

Jag tyckte också att det saknades kunskap om hjärnan och stressens biologi. Jag tyckte att det saknades samtal om kommunikation och ledarskap när det gäller stress och press.

”Ordna till er arbetsplats i tid – när symptomen
kommer är det redan sent, dyrt och dåligt!”

För mig är det självklart att det allra viktigaste för att förebygga ohälsa på arbetsplatser att varje dag lägga örat mot rälsen och fråga: hur har vi det? Att med skarpa falkögon lära oss se hur människor mår.

Det är då vi har en sportslig chans att leda och upptäcka i tid.

 

Förändringsledningen jag gör

Jag har ofta rollen som förändringsledare. Även där med hjärnan i fokus (som inte vill förändring, psst!) Exempelvis hjälper jag organisationer i förändringsprocessen mot ett aktivitetsbaserat arbetssätt eller när de ska börja jobba på ett nytt sätt, kanske med syftet att skapa tätare relationer och samarbett mellan olika delar i organisationen.

Organisationer jag hjälpt är bland andra Pensionsmyndigheten, SEB, Raoul Wallenberginstitutet, Hyresgästföreningen, Röda korset, Forte, Bonava, Boschgrupp Rexroth, Stokab, Nesté engineering solutions, Energiverket/Ellevio. 

Är certifierad förändringsledare genom PFL Gestaltakademin

 

Föreläsningarna jag håller

Jag håller föreläsningar och föredrag vid utbildningsdagar, chefskonferenser, frukostar,  inspirationstillfällen, planeringskonferenser, hälsa- och säkerhetsdagar etc. Organisationer jag pratat för är bland andra ABB, Försäkringskassan, Atlas Copco, If, Tobii, ICA, Jernkontoret, Microsoft Services, Länsförsäkringar Mäklartjänst Pensionsmyndigheten, Ergohuset, Wise consulting, Papilly, SAFT Industries, Zound industries, Lumenova, Svensk byggtjänst, BVD design, Quickspin, F-gruppen, Orkla, Celgene, GoToWork etc.

Kommunikationsstrategen jag är

Allt är kommunikation. Punkt.
Mellanmänsklig, styrande, relationell, ledarskaplig, formell, informell, PR-ig, förändringsredskaplig, strategisk framåt, ögonblicklig reaktiv.
Jag anlitas till kortare och längre kommunikationsuppdrag, ofta hör det ihop med förändringsledningsuppdarg. Exempel på ett längre uppdrag är 2,5 år som förändringskommunikatör på Svenska kraftnäts projekt Elmarknadshubben som enklast beskrivs som avreglering av svensk elmarknad 2.0. Såklart behövs budskap, dialog och förändringskraft när 400 aktörer på elmarknaden skulle gå mot en ny affärsmodell!

Innan &thebrain AB

Jag kommer senast från Säkerhetspolisen där jag fram till oktober 2017 jobbat i drygt sex år som kommunikationsstrateg och förändringsledare (certifierad PFL Gestaltakademin). Innan var jag på kommunikations- och PR-byrån JKL som konsult inom corporate communications. Näringsdepartementet, Intelligence, Tieto Enator/Municel och Statskontoret är andra tidigare jobb.

Målet är arbetsplatser med prestation, effektivitet och stabil hälsa.

Metoden är upplyst ledarskap, kommunikation och hjärnsmart arbetsmiljö.

Strategin är att använda forskningen, individualisera och att leda nära och relationellt.

Följ mig gärna på Instagram: @hjarnsmart

Man är mer tillsammans

För mig är det en no-brainer att jobba ihop med andra. Såklart blir ett projekt bättre om flera hjärnor är med!

Därför brukar jag offerera fler än mig själv till ett jobb om jag bedömer att det är bättre. Och därför låter jag andra lyfta fram mig.

Samarbetspartners, sammanhang & hubbar

Workplace Development – Say and do – Maria Bild
Epic Living Sweden – Wilén Hälsa och kommunikation
Papilly – Masesgården Hälsohem

MyspeakerTalarforum – Health and Sportcompetence
Arbetsplatsenifokus

Gabriella Ringvall

Förändringsledare och konsult inom ledarskap, kommunikation och hjärnsmart arbetsmiljö

Jag har startat &thebrain AB för att jag vill bidra till bättre arbetsplatser. Till sunda företag som leder smart, ökar effektiviteten och minskar stress och splittrade arbetsdagar genom att ta hand om sina medarbetares hjärnor.

Jag är kommunikationsstrateg och förändringsledare med fokus på hur kommunikation och ledarskap är byggstenar i framgångsrika och friska organisationer. Men perspektivet på hjärnan är det bästa och en riktig aha-effekt och viktig byggsten i varje organisations utvecklingsarbete är kunskap! När jag är ute hos kunder märker jag att kunskapstörsten kring sig själv och sina fysiska och biologiska processer är stor och det är ofta insikter och kunskap som är den kraftfulla hävstången för förändring.

”Ordna till er arbetsplats i tid – när symptomen kommer är det redan sent, dyrt och dåligt!”

När jag råkade ut för utmattning för några år sedan så märkte jag att jag började prata om det.

Vad hade hänt mig? Vad var det i biologin och fysiken i det? Hur hade jag kunnat bli hjälpt att se?

Jag tyckte också att det saknades kunskap om hjärnan och stressens biologi. Jag tyckte att det saknades samtal om kommunikation och ledarskap när det gäller stress och press.

För mig är det självklart att det allra viktigaste för att förebygga ohälsa på arbetsplatser att varje dag lägga örat mot rälsen och fråga: hur har vi det? Att med skarpa falkögon lära oss se hur människor mår.

Det är då vi har en sportslig chans att leda och upptäcka i tid.

Förändringsledningen jag gör

Som associerad konsult till GoToWork har jag rollen som förändringsledare i olika arbetsplatsprojekt. Exempelvis hjälper jag organisationer i förändringsprocessen mot ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Organisationer jag hjälpt är bland andra Hyresgästföreningen, Röda korset, Forte, Bonava, Boschgrupp Rexroth, Stokab, Nesté engineering solutions, Energiverket/Ellevio. (Är diplomerad PFL Gestaltakademin.)

Föreläsningarna jag håller

Jag håller föreläsningar och föredrag vid utbildningsdagar, frukostar, inspirations-tillfällen, planeringskonferenser, hälsa- och säkerhetsdagar, chefsdagar etc. Organisationer jag pratat för är bland andra ABB, Wise consulting, ICA, Zound industries, Lumenova, Svensk byggtjänst, BVD design, Quickspin, F-gruppen, Orkla, Celgene, GoToWork etc.

Kommunikationsstrategen jag är

Allt är kommunikation. Punkt.
Mellanmänsklig, styrande, relationell, ledarskaplig, formell, informell, PR-ig, förändringsredskaplig, strategisk framåt, ögonblicklig reaktiv.
Sedan början av 2018 är jag stadigt och på deltid förändringskommunikatör på Svenska kraftnäts projekt Elmarknadshubben som enklast beskrivs som avreglering av svensk elmarknad 2.0. Såklart behövs budskap, dialog och förändringskraft när 400 aktörer på elmarknaden ska gå mot en ny affärsmodell!

Innan &thebrain AB

Jag kommer senast från Säkerhetspolisen där jag fram till oktober 2017 jobbat i drygt sex år som kommunikationsstrateg och förändringsledare (certifierad PFL Gestaltakademin). Innan var jag på kommunikations- och PR-byrån JKL som konsult inom corporate communications. Näringsdepartementet, Intelligence, Tieto Enator/Municel och Statskontoret är andra tidigare jobb.

Målet är arbetsplatser med prestation, effektivitet och stabil hälsa.

Metoden är upplyst ledarskap, kommunikation och hjärnsmart arbetsmiljö.

Strategin är att använda forskningen, individualisera och att leda nära och relationellt.

Följ mig gärna på Instagram: @hjarnsmart

Man är mer tillsammans

För mig är det en no-brainer att jobba ihop med andra. Såklart blir ett projekt bättre om flera hjärnor är med!

Därför brukar jag offerera fler än mig själv till ett jobb om jag bedömer att det är bättre. Och därför låter jag andra lyfta fram mig.

Samarbetspartners, sammanhang & hubbar

Workplace Development – Kontakt & dialog – Maria Bild – Epic Living Sweden – Wilén Hälsa och kommunikation – Papilly  Masesgården Hälsohem

MyspeakerTalarforumSportcompetence
Arbetsplatsenifokus

Kontakta mig

Gabriella Ringvall Bengtsson
Mail: gabriella@andthebrain.se
Telefon 073-434 56 06
Följ mig på Instagram @hjarnsmart