#arbetsmiljölyft2

Förstår vi hur vi fungerar i obehagliga arbetssituationer? Vad det är för krafter som sätter in? Vi är varandras arbetsmiljö och beteenden och attityd kan avgöra om en medarbetare trivs på jobbet eller inte. Det du som chef behöver tänka på är att klimatet i arbetsmiljön faktiskt påverkar hur effektiva dina medarbetare är och med vilken kvalitetshöjd de levererar. För en hotad hjärna skapar inga mirakel. Börja tänka trygghet och se vad som blir konsekvensen!

Chefen har en viktig roll för hur vi har det på jobbet. Chefens sätt och ledarstil är avgörande för kreativitet och arbetsklimat men gruppen och kollegorna är minst lika viktiga. Är det något vi alla vet så är det hur det känns att arbeta på en arbetsplats där vi är avslappnade, med sänkta axlar och fria i tanken. Där vi kan vara oss själva. Vi vet också hur motsatsen känns.

Om det fanns en formel för hur en chef kan skapa det där modiga, produktiva och toleranta klimatet så skulle hen ha den broderad och inramad!

Hot gör hjärnan dum

Vi är sällan hotade till livet på jobbet men våra hjärnor och kroppar beter sig som det vid en utskällning, vid sarkastiska kommentarer, vid utanförskap eller inför en deadline som var omöjlig från början. Kroppens resurser går åt till att fly från den hotfulla situationen och personens kraft läggs, förenklat uttryckt, på springa fort-musklerna istället för på att vara smart. Vi blir rädda, stressade och för tillfället dumma med oförmåga att tänka logiskt och kreativt. I längden modfällda med ett förändrat beteende för att undvika liknande situationer igen.

Dina medarbetare slutar komma på bra idéer, de slutar bidra till verksamheten. Energin ägnas åt att ”sejfa” istället för att tänka stort.

Tänk noga igenom vad relationellt och hjärntillvänt ledarskap är

Att som chef kunna verksamheten är viktigt men gott ledarskap är att förstå hur människor fungerar. Får du dessa perspektiv i balans är du en god bit på väg. Om du vill få ditt team att blomstra och känna större trygghet och frihet kan några steg hjälpa till:

  • Eftersom vi är sociala djur behöver du vara mån om flocken för att den ska kunna fokusera på jobbet – börja med att tänka efter hur ni har det hos er.
  • Skapa en kommunikation baserad på dialog och mindre av diskussion och debatt. Det ger hjärnan större lugn och får alla att känna sig modigare och bättre.
  • Uppmuntra nya tankar, initiativ och medarbetarnas försök till nytänkande. Du vill ha ett innovativt team, inte ett räddhågset.
  • Lyssna. En underanvänd sida hos de flesta chefer men är vägen till upplysning om vad din medarbetare egentligen säger för klokt.
  • Fråga men ifrågasätt mindre. Du kommer upplevas som nyfiken och ödmjuk och mindre värderande och dömande.
  • Läs på om bra feedbackmetoder som ger riktning under vänliga trygga former.

Det är några sätt att höja din kommunikativa relationella sida, något forskning bevisat ger bättre arbetsmiljö och trygghet och i förlängningen resultat.

Om jag ändå skulle ge mig på den där formeln? Hörd + sedd + bekräftad/ välvilja = trygghet

Arbetsmiljö är ett kraftfullt styrningsinstrument för att bedriva effektiv verksamhet, behålla kreativitet, nå era mål och ha pigga medarbetare som går hem nöjda. Det här är Kapitel 2 i hur det går att tänka som chef i dessa ibland knepiga vägval. Håll utkik efter Kapitel 3!