#arbetsmiljölyft1

Tänk dig att du faktiskt kan erbjuda mer koncentration och fokus till dina medarbetare. Att du tar initiativet och att ni tillsammans kommer överens om hur ni kan få ut mer av era översållade hjärnor och ganska raskt nå högre kvalitet och resultat. Det är inte småpotatis!

Du kan göra något redan nu med er arbetsmiljö. Det kan kännas trösterikt för vilken mellanchef som helst att det inte behöver vara så svårt att skapa bättre arbetsro för teamet. Och att ni kanske redan efter två veckor kan kamma hem konkreta resultat och positiva upplevelser.

Välj hjärnrussinet ut arbetsmiljökakan

En chef kan plocka ur russinen ut arbetsmiljökakan. Arbetsmiljö som ord är inte bara ett brett begrepp med ett stort innehåll och stort ansvar. Vad kan du som chef välja att starta själv i det lilla och vad behöver du hjälp från andra med? Det finns vidsträckta möjligheter att i dialog med ditt team starta mindre initiativ och ett gott råd är att göra vad ni kan med det ni har.

”Arbetsmiljö, herregud, måste jag tänka på det också – gör inte HR sånt?”

Små portioner och tester kan vara bra sätt att kratta manegen för ett större strategitänk om arbetsmiljö eftersom ni tränas i att diskutera dessa frågor.

Det kan förstås kännas oöverstigligt som Mount Everest – vad ska vi börja med? Här är några tips kring hjärnans önskan om koncentration och fokus som inte kräver alltför stora processer:

  •  Göra en sak i taget är det nya svarta. Multitasking gör hjärnan trött. Ha det i åtanke under en period och se vad det gör för skillnad. Du som chef uppmuntrar beteendet.
  •  Skapa avstängda perioder. Längre stunder om kanske 1,5-2 timmar på förmiddag eller eftermiddag då var och en kör på med de uppgifter som ska göras och färdigställas
  •  Stäng av era tekniska hjälpmedel under den tiden. Mail, smartphones och chattar kan vänta en stund
  • Undvik att prata med varandra – ge varandra ro
  • Kommunicera till andra att ert kontorslandskap är en tyst zon och en anti-bullerplats
  • Om ni har tjänsterum gäller samma sak – upptagetlampan visar rött!
  • Skapa en miniutvärdering som ska fyllas i om hur dagen kändes. Samla ihop efter ett par veckor och resonera om resultatet

Arbetsmiljö är ett kraftfullt styrningsinstrument för att bedriva effektiv verksamhet, behålla kreativitet, nå era mål och ha pigga medarbetare som går hem nöjda. Det här är Kapitel 1 i hur det går att tänka som chef i dessa knepiga vägval. Håll utkik efter Kapitel 2!