Frågan jag får nu på min trettonde arbetsdag är ”vad erbjuder du för tjänster?” och ”vad kan du göra för oss?”.

Därför är det roligt att jag snart kan sjösätta min egen sajt &thebrain!

Så heter mitt företag och där ska jag skriva allt jag kan hjälpa till med för att skapa en hjärnsmartare arbetsvärld! Där ska både ingående beskrivningar om vad jag gör finnas med, såväl som en 30-sekunder lång hisspitch. Det senare är nog så viktigt för att i samtal med människor jag möter snabbt få dem att förstå vad jag brinner för, jobbar med och kan hjälpa dem med.

Annars ägnar jag dagarna åt att skriva och skicka offerter och förslag på samarbeten.
Det företag vill prata med mig om är hur de ska bli en arbetsplats som värnar sina medarbetares hjärnor, d v s hur de kan stödja för hållbar produktivitet, effektivitet och nå resultat men med de anställdas energi och humör på topp när de lämnar jobbet kl 17 (jo, det är sant – flera säger att de vill att deras anställda ska gå hem och tanka kraft och återkomma pigga dagen efter).

Några ber mig om snabba tips om vad de under hösten, som inte bara dragit igång utan även accelererat och kör i raketfart, kan åstadkomma för sig själva för att inte vara utsjasade till Lucia.

Några andra vill att deras mellanchefer och teamledare ska lära sig att leda och styra sina medarbetare hjärnsmart och kommunikativt.

Det är roligt och allas förfrågningar har fått mig att verkligen kavla upp ärmarna!
Vi ses!