Vi kommer fortsätta leva i en fantastisk digital värld med tillgång till all information närsomhelst. Det finns i kölvattnet av det en nymornad insikt att vi kommer behöva leva enligt leken ”herren på täppan” – den som står överst, kan sovra och prioritera och har överblick är den som klarar sig längst.

Jag är ute och pratar om det här med organisationer och företag. Att vi behöver skaffa oss kontroll på vår arbetsdag och arbetsvecka för att leverera resultat. Att det kan bli nästa ledargrej att tillhandahålla koncentration och fokus till sina medarbetare. Att det kan bli nästa medarbetargrej att lära sig skaffa sig fokus för det som ska göras. Göra det på rätt tid av dagen, på rätt plats på (jobbet eller på café) och med rätt längd.

Gör du det blir du klar med en uppgift fortare och du levererar värde till ditt företag. Det är också belagt i studier att man mår bra och känner tillfredsställelse av att vara färdig när man går hem.

Idag är det första dagen för min sajt www.andthebrain.se
Mäkta stolt och glad är jag!