Otaliga störningsmoment varje dag

Januari 2019 Störningsmomenten i vardagen tar bort ungefär 10 procent av vår hjärnkapacitet varje gång de inträffar. Vid varje avbrott sjunker vår kognitiva kapacitet drastiskt och det tar cirka 20 minuter innan hjärnan åter har full koncentration.
– Lägg till att vi blir störda många gånger varje dag så räknar du snabbt ut att du sällan maximerar din hjärnkapacitet utan endast nyttjar 40–60 procent av den dagligen, säger Gabriella Ringvall Bengtsson, hjärnsmartivrare, kommunikationsstrateg och förändringsledare på det egna företaget & Thebrain.

Läs hela på: https://insights.curando.se/skapa-en-hjarnvanlig-vardag