http://www.andthebrain.se/wp-content/uploads/2019/10/Video-2.mov

Hur beter man sig i sin digitala värld? Företaget Spinn har provat nya sätt att motverka digital stress.